top of page
Image by Gustav Gullstrand

För oss är hållbarhet en självklarhet!

Basen i ML Bildemonterings affärsidé och i utvecklingen mot ett kretsloppstänkande är demontering av uttjänta och krockskadade fordon. Genom vårt arbete med miljön och med nycklar i vår miljöcertifiering så arbetar vi dagligen med demontering av delar för återanvändning och med återvinning.

Image by Jon Flobrant

Återbruk & 
Återvinning.

Vi bidrar till en hållbar framtid för vår skull och kommande generationer. 


Sveriges Bilskrotares Riksförbund har tagit fram en miljöcertifiering för vår bransch. Varje år kommer SBcert på besök under en dag för att se till att vi håller den standard som vi utlovar.


Målet med vår verksamhet är att öka återanvändningen så mycket som möjligt av våra uttjänta och krockskadade fordon för att säkra en hållbar framtid och samtidigt erbjuda dig som kund, möjligheten att ersätta bildelar med en begagnad bildel. Genom att köpa en begagnad bildel går det åt 100% mindre energi än att köpa en ny. 


Bildelar lagras in för försäljning till återanvändning. Farligt avfall samlas in och tas omhand av certifierade företag och resterande produkter återvinns till ca 95%.
Återanvända bildelar är ett miljösmart val! 

bottom of page